หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก (อบต.แม่ศึก) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ www.maesuksao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลแม่ศึก
สินค้าท้องถิ่น ตำบลแม่ศึก
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
 ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ited
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวการศึกษา
dex&id=11&visited 
นายก อบต.
นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวัฒน์
ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ สมควร
กิจกรรมวันที่ 20 กันยายน 2561

โครงการเปิดตลาดนัดขยะ บ้านผาละปิ

กิจกรรมวันที่ 14 กันยายน 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมวันที่ 9 กันยายน 2561

โครงการวางแผนจัดทำผังเมือง ร่วมกับชุมชน

กิจกรรมวันที่ 7 กันยายน 2561

โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง การเพาเห็ดโคนน้อยฯ

กิจกรรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ "การทำน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน"

กิจกรรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน โรคระบาดในสัตว์เลี้ยง

อ่านต่อ »

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก 265 หมู่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์. 053-317521 โทรสาร. 053-317521
Copyrights © 2016 www.maesuksao.go.th All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com หรือ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com.com)